Често задавани въпроси

Услугата предлага дългосрочен наем на нови и употребявани автомобили с включени допълнителни разходи.

Simpl е за всеки, който иска да управлява автомобил, но без утежненията от това да го притежава. За всички, които искат да карат нова и различна кола всяка година, без да се ангажират със закупуването й. За всеки, който иска да си определи месечен бюджет за автомобил, без непредвидени разходи. 

Месечният наем включва: наем за автомобила, Simpl асистент, автокаско, гражданска отговорност, сервизно обслужване според предписанията на производителя, гуми с включени смени, винетка, данък МПС, 5 дни в годината заместващ автомобил от клас Б, денонощна 24/7 пътна помощ. 

1 месечна вноска депозит за автомобили на стойност до 100 000 лв и 4 месечни вноски депозит за автомобили на стойност над 100 000 лв. 

При наем на налични употребявани автомобили (Ready2go коли) периодите, за които може да бъде нает автомобилът са от 6,12 и 24 месеца. За наем на чисто нови автомобили периодите са 36 и 48 месеца.  

Simpl автомобил може да наемеш чрез изпращане на запитване от контактната форма на сайта ни, e-mail на адрес: info@drivesimpl.bg  или чрез обаждане на телефон 0700 50 111.

След като избереш конкретна марка и модел кола, период, за който искаш да наемеш автомобила и месечен пробег,  следва етап на кандидатстване. При одобрена кандидатура се пристъпва към договор, който може да бъде сключен изцяло дигитално. След подписване на договора получаваш фактура за депозит по договора. След превод на депозита екипът ни ще достави автомобила на посочен от теб адрес в рамките на град София.

За физическо лице:

∙            Попълнена и подписана декларация-съгласие

∙            Копие от лична карта/шофьорска книжка на кандидата с ръчно написани дата и подпис

За юридическо лице:

∙            Горецитираните документи

∙            ОПР и баланс за последните две години

 

Може да напускаш страната със Simpl автомобил с пълномощно за пътуване в чужбина. Пълномощното е с еднократна такса за издаване и е валидно до края на застраховките. Пълномощното се издава от централния офис на Simpl. През периода на валидност на пълномощното можеш да излизаш неограничен брой пъти извън страната.

При прекратяване на договор за нов автомобил се дължи неустойка в размер на 50 % от дължимите общи месечни възнаграждения, изчислени от датата на отказа от ползването на МПС и връщането му  до края на предвидения наемен срок. При прекратяване на Ready2Go договор се дължат всички наеми до края на договорения период. 

В края на всеки Simpl договор, можете да получите оферта за закупуването на автомобила.